Poprzednie zdjęcie Następne zdjęcie

10-11-2021

Aneks na kolejne zadania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie zawarło aneks do Umowy nr POIS.02.03.00-00-0107/17. Łączna wartość wydatków ogółem dla trzech nowych zadań została oszacowana na kwotę brutto 15 007 722,00 zł, w tym VAT w wysokości 2 806 322,00 zł.


10-11-2021

Budowa Kolektora Centralnego Bis w ul. Leśnej

Ponad 39 mln zł będzie kosztować budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej o długości 3,8 km. Olsztyńskie Wodociągi zawarły umowę z wykonawcą prac – Konsorcjum: IDS-Bud SA z Warszawy i Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur z Goleniowa.


15-07-2020

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku

Zakończyła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku (gm. Gietrzwałd)..


04-01-2019

Budowa punktu zrzutu nieczystości

Na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej rozpoczęła się budowa punktu zrzutu nieczystości.


02-01-2019

Magistrala wodociągowa do Dywit już gotowa

Wraz z końcem 2018 r. zakończyła się budowa magistrali wodociągowej łączącej system wodociągowy Olsztyna z Gminą Dywity. Odbiór techniczny inwestycji odbył się 21 grudnia.


18-06-2018

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olsztyn - etap I

Olsztyńskie Wodociągi otrzymają 41,5 mln zł unijnej dotacji na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olsztyn. Pieniądze z Funduszu Spójności przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ma być realizowany wspólnie z sąsiednimi gminami: Dywity i Gietrzwałd.


25-06-2015

Konferencja - “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn”

W dniach 17-18 czerwca 2015 odbyła się konferencja kończąca realizację projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn”.


20-04-2015

Wieści z placów budowy

Trwają prace na dwóch kolektorach sanitarnych, które są remontowane ze środków Unii Europejskiej


09-09-2014

Umowa na remont kolektora

W dniu 3 września 2014 r. zawarta została umowa na remont kolektora sanitarnego biegnącego w al. Gelsenkirchen do Przepompowni P-3 przy ul. Artyleryjskiej.


08-08-2014

Remont kolektora w Kieźlinach

Sprzęt do bezwykopowej renowacji kolektora kanalizacji sanitarnej stanął na wysokości cmentarza w Dywitach przy drodze do Kieźlin.


20-01-2014

Umowa na remont kolektora

W dniu 17 stycznia 2014 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie zawarło umowę z firmą Per Aarsleff Polska sp. z o.o. na renowację kolektora tłocznego z przepompowni ścieków P-10 w Kieźlinach do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna.


25-11-2013

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn

W dniu 22 listopada 2013 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn”. Stronami umowy są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.


14-03-2013

Uporządkowanie gospodarki ściekowej

Na terenie Olsztyna jest realizowanych siedem zadań, związanych z gospodarką ściekową, współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę na finansowanie inwestycji zawarto 12 lutego 2013 r. w Olsztynie.


04-04-2011

Uroczyste zakończenie projektów

W Światowy Dzień Wody (21 marca 2011 r.) zakończyła się blisko dziesięcioletnia realizacja projektów związanych z modernizacją gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 94 mln euro przy współudziale środków z Unii Europejskiej pochodzących z Funduszu Spójności i była podzielona na trzy fazy.


znalezionych: 14, strona 1 z 1


Licznik odwiedzin: 172534

© 2010 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o, 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a


Kapitał zakładowy: 156.447.000 zł, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050, SĄD REJONOWY w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000126352