Poprzednie zdjęcie Następne zdjęcie

    Umowa o dofinansowanie projektu „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie” z dnia 3 października 2019 r. nr Umowy RPWM.03.01.00-28-0015/19-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”; Działania 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

    Całkowita wartość projektu wynosi 3 937 279,20 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 2 582 423,25 zł, co stanowi 85 proc. wartości projektu. Zakończenie projektu: do 30 grudnia 2022 r.

     W ramach projektu zakupiony zostanie system informacyjny (ZSI wraz z elektronicznym biurem obsługi klienta), wdrożenie e-usług, zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad siecią telemetryczną oraz zakup modułów umożliwiających komunikację on-line. Pozwolą one na wykrycie awarii, badanie zużycia wody przez odbiorców indywidualnych oraz przepływów na sieci.


Licznik odwiedzin: 184448

© 2010 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o, 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a


Kapitał zakładowy: 156.447.000 zł, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050, SĄD REJONOWY w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000126352