Poprzednie zdjęcie Następne zdjęcie

W dniu 16 czerwca 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zawarł z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Olsztynie aneks do umowy z dnia 22 listopada 2013 r.

W ramach umowy obok trzech zadań (budowa budynku stacji odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków „Łyna”, renowacja rurociągu tłocznego z przepompowni P-10 do oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach) realizowana będzie renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od al. Gelsenkirchen do przepompowni P-3. Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 1000/600 mm i długości 1,021 km będzie wykonana metodą bezwykopową.

Wartość projektu wyniesie 29 742 803,96 zł, a wartość dofinansowania z Unii Europejskiej – 13 143 070,80 zł. Planowane zakończenie - 30 czerwca 2015 r.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


Licznik odwiedzin: 78683

© 2010 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o, 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a


Kapitał zakładowy: 156.079.500 zł, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050, SĄD REJONOWY w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000126352